Proiectul ordinii de zi – Anexă la Dispoziția nr. 482/17.06.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia ȋn ședinţa extraordinară pentru data de 17 iunie 2020

Proiectul de hotărâre nr. 60 privind aprobarea documentației tehnico economice- DALI pentru obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare Piaţeta Decebal din municipiul Medgidia județul Constanța” – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

 

Proiectul de hotărâre nr. 61 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Municipal Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

 

Proiectul de hotărâre nr. 62 privind aprobarea documentației de primă ȋnscriere a unor imobile terenuri ȋn sistemul integrat de cadastru și carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Medgidia a acestor imobile– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia.