Anunț public privind deschiderea apelului național de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iunie 2020

  Institutul Național al Patrimoniului a deschis apelul național de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iunie 2020, destinat propunerilor care vizează punerea în siguranță a monumentelor istorice, care pot cuprinde:

  1) Intervenții de urgență, cu un plafon de finanțare de 200.000 lei/proiect:

  • intervenții directe: consolidarea elementelor structurale și de arhitectură;
  • intervenții indirecte: sprijiniri, eșafodaje, acoperiri de protecție;
  • lucrări conexe: desfacere/refacere a instalațiilor/echipamentelor, finisajelor interioare și exterioare, învelitorilor.

  2) Pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice, cu un plafon de 140.000 lei/proiect, care pot fi:

  • proiecte de anvergură și complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC, DE);
  • proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii și investigații;
  • proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

  Beneficiarii finanțării pot fi persoane fizice/juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau sunt titulari al dreptului de administrare a unui monument istoric.

  Un aplicant poate depune maxim 2 proiecte, iar termenul limită pentru depunerea aplicațiilor, care se desfășoară exclusiv on-line, este 20 iunie 2020, ora 20.00.

  Toate detaliile necesare pregătirii și depunerii cererii de finanțare, documentele necesar a fi completate și atașate acesteia, pot fi vizionate și descărcate accesând link-ul:

  https://patrimoniu.ro/noutati/item/871-apel-de-proiecte-finantate-prin-timbrul-monumentelor-istorice-sesiunea-mai-iunie-2020