Consultare asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal pentru construire bază sportivă tip 1

Ținând cont de Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 (r) privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru Consultare asupra propunerilor preliminare – Plan Urbanistic Zonal pentru Construire Bază Sportivă Tip 1.

Etapa de consultare asupra propunerilor preliminare (25 de zile) – 21.04.2020-15.05.2020.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro, în intervalul menționat mai sus.

Comunicare rezultate: 16.05.2020

 

PUZ Baza Sportiva