Consultare publică privind Intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru construire bază sportivă tip 1

Ținând cont de Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 (r) privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Medgidia inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru Intenție elaborare Plan Urbanistic zonal pentru construire bază sportivă tip 1.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul mijloacelor electronice, către Primăria municipiului Medgidia, pe e-mail office@primaria-medgidia.ro, în perioada 13.04.2020-17.04.2020.

 

PUZ Baza Sportiva