Documente actualizate necesare circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei

Vă aducem la cunoștință modelele actualizate necesare circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei.

Documentele pot fi redactate/completate de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului.

De asemenea, documentul poate fi tipărit și completat olograf („de mână”) în câmpurile predefinite, necesitând totodată semnătura olografă a titularului.

Totodată, reamintim faptul că declarația pe proprie răspundere poate fi redactată integral olograf, cu preluarea tuturor elementelor din modelul declarației pe proprie răspundere pus la dispoziție.

În privința prezentării declarației pe proprie răspundere/adeverinței eliberată de angajator personalului abilitat să verifice documentele, de pe dispozitive electronice (conform art. 4, alin 4, din Ordonanța Militară 3/2020: telefon, tabletă sau alt dispozitiv electronic similar), precizăm că aceasta se va realiza în sensul prezentării fotografiei documentului menționat, pe care trebuie să figureze semnătura olografă a titularului (declarația pe proprie răspundere) sau autentificarea angajatorului (adeverința angajator).

MODEL Declaratie proprie raspundere

MODEL Adeverinta pentru angajatori

 

Informații preluate din comunicatul M.A.I. din data de 26.03.2020, publicat în următorul link:

https://www.mai.gov.ro/actualizarea-modelului-declaratiei-pe-proprie-raspundere/