Raport1 nr. 1906/12.02.2020 privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA)2016-2020 la nivelul Municipiului Medgidia in anul 2019

1. Introducere

Activitatea Primăriei municipiului Medgidia a vizat, în anul 2019, consolidarea calităţii serviciilor publice şi dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenţei, legalităţii, eficacităţii şi supremaţiei interesului public atât la nivelul primarului municipiului Medgidia , cât şi la nivelul aparatului de specialitate al primarului.
Primăria municipiului Medgidia ce a continuat să colaboreze cu responsabilii SNA din cadrul MDRAP-DIBGPP în anul 2019, și am beneficiat de consultanţă, în procesul de elaborare şi implementare a planului de acţiune anticorupţie şi a altor măsuri interne de prevenire a corupţiei, precum şi în ceea ce privește tehnicile de raportare .

2. Activităţi realizate

Primarul Municipiului Medgidia a adoptat Declarația de Aderare la Valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitor …

Raport SNA Medgidia 2019