Bugetul Municipiului Medgidia – aprobat în ședința Consiliului Local Municipal

Marți, 18 februarie 2020, la Primăria Municipiului Medgidia a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal. Pe ordinea de zi au fost înscrise 10 proiecte de hotărâre. Cu excepția proiectului privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 1188 mp situat în Medgidia, str. Viilor nr. 22+22A, identificat cadastral cu nr. 108271, înscris în carte funciară cu nr. 108271, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în favoarea Bisericii Penticostale Betleem, în vederea construirii unui centru social și a unei case de rugăciuni care a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator, toate celelalte nouă proiecte au fost admise.

La primele puncte au fost aprobate proiectele privind modificarea poziției nr. 115 a Anexei nr. 3 la procesul-verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013 respectiv modificarea  poziției nr. 269 a Anexei nr. 3 la procesul-verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013.

La punctul următor s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun din domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Constanța în domeniul public al municipiului Medgidia și administrarea Consiliului Local Medgidia. Este vorba despre terenul liber de construcții – extravilan în suprafață de 12,22 ha – tronson III drum de centură, în vederea efectuării de către administrația publică locală a tuturor demersurilor pentru realizarea de investiții privind îmbunătățirea și reabilitarea infrastructurii edilitar urbane a unității administrativ-teritoriale.

Consilierii locali au aprobat și lista de priorități pentru repartizarea locuințelor de tip A.N.L. în municipiul Medgidia pentru anul 2020. Locuințele care vor deveni vacante în anul în curs se vor repartiza solicitanților în ordinea stabilită prin lista anuală de priorități, care include 19 dosare eligibile.

În ședința lunii februarie a fost aprobat și proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pentru anul 2020. Bugetul este structurat pe două părți, de funcționare și dezvoltare, din care 49% reprezintă bugetul de dezvoltare.

Bugetul de funcționare este de 185.133.245 lei, din care 61.452.444 lei reprezintă veniturile proprii. Cheltuielile totale sunt 186.497.597 lei, diferența provenind din excedentul bugetar de anul trecut. Bugetul de dezvoltare este structurat astfel: total venituri – 90.916.010 lei, total cheltuieli – 90.916.010 lei.

De asemenea a fost aprobat și proiectul de hotărâre privind bugetul Clubului Sportiv Medgidia pentru anul 2020. Bugetul Clubului Sportiv Municipal pentru anul în curs este de 4.943.000 lei.