Primăria Mun. Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 19.12.2019-23.12.2019, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată

“Primăria Mun. Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează  concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 19.12.2019-23.12.2019, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

 • Referent, gradul profesional I A, vacantă la Serviciu de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier, din cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Administrator, gradul profesional I, vacantă la Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier, din cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Administrator, gradul profesional II, vacantă la Serviciu Patrimoniu și Fond Locativ, din cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Muncitor, gradul profesional IV, vacantă la Serviciu de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier, din cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Muncitor, gradul profesional IV, vacantă la Serviciu Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări-Compartimentul Întreţinere Parcuri, din cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Muncitor, gradul profesional IV, vacantă la Serviciu Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări-Compartimentul Întreţinere Parcuri, din cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11.2019-11.12.2019, ora 16.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 decembrie 2019: ora 1000 proba scrisă pentru funcţiile contractuale de execuţie de referent, gradul profesional I A și administratori, gradele profesionale I și II;
 • 19 decembrie 2019: ora 1400 proba practică pentru funcţiile contractuale de execuţie de muncitori, gradele profesionale IV;
 • 23 decembrie 2019: ora 1000 proba interviu pentru toţi candidaţii admiși la probele menţionate mai sus.

 

Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011.

 

Condiţii specifice de participare, după cum urmează:

 

Referent, gradul profesional I A, vacantă la Serviciu de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier:

 • studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime ȋn muncă minim 15 ani.

Administrator, gradul profesional I, vacantă la Serviciu de Gestionare Complex Sportiv si Hotelier:

 • minim 12 clase liceale cu sau fără diplomă de bacalaureat;
 • vechime ȋn muncă minim 10 ani.

Administrator, gradul profesional II, vacantă la Serviciu Patrimoniu și Fond Locativ:

– minim 12 clase liceale cu sau fără diplomă de bacalaureat.

 

Muncitor, gradul profesional IV, vacante la Serviciul de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier și la Serviciul Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări-Compartimentul Întreţinere Parcuri:

–   minim 10 clase liceale sau absolvent de școală profesională;

 • vechime ȋn muncă minim 10 ani.

 

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice locale, copie a actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare, adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă, cazier judiciar, adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de medicul de familie, curriculum vitae.

Dosarele se depun ȋn perioada 28.11.2019-11.12.2019, ora 16.00 la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii nr. 36 B.

Relaţii suplimentare şi bibliografia privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia- secretarul comisiei de concurs insp. RU (cam. 3), telefon 0241_814.085.”

Cu aleasă consideraţie,

 

 

 

 

PRIMAR,

VALENTIN VRABIE

 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                               Director D.G.D.P.P.,

                                                                                                                                      Bercea Ramona-Mirela

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Întocmit,

Insp.RU-D.G.D.P.P., Grosu Maria