Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia ce a fost convocat pentru data de 28 noiembrie 2019 ora 17.00

Proiectul de hotarare nr. 46  privind desemnarea domnului consilier local Miron Aurel în consiliul de administrație și comisia de evaluare și asigurare a calității la unități de învățâmînt preuniversitar de pe raza teritorială  a municipiului Medgidia – inițiator, Primarul  Municipiului Medgidia; Avize: Comisia D

 

Proiectul de hotarare nr. 48 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Poliției locale a municipiului Medgidia– inițiator, Primarul  Municipiului Medgidia; Avize: Comisia C

 

Proiectul de hotarare nr. 49 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului– inițiator, Primarul  Municipiului Medgidia; Avize: Comisia C

 

Proiectul de hotarare nr. 50 privind încheierea contractelor de asistare, consiliere și reprezentare juridică, pentru apărarea intereselor municipiului Medgidia și ale autorității publice locale deliberative – inițiator, Primarul  Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A și C

 

Proiectul de hotarare nr. 51 privind aprobarea  predării  către Ministerul Dezvoltării  Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării  obiectivului de investiții ,,Construire bază sportivă Tip I, municipiul Medgidia, județul Constanța – inițiator, Primarul  Municipiului Medgidia; Avize: Comisii A și  B

 

Proiectul de hotarare nr. 52 stabilirea procentului de  50% ce revine UAT Medgidia din sumele provenite din contractele de inchiriere/ concesiune ce au făcut obiectul controlului  Curții de Conturi  conform Deciziei nr. 21/02.06.2016 la Spitalul municipal Medgidia – inițiator, Primarul  Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A si C

 

 

PRIMAR, VALENTIN VRABIE

 

 

 

Redactat secretar general

    Jr. Geafar Nesrin