Concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 18.12.2019-20.12.2019, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale

“Primăria Mun. Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează  concurs la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, ȋn perioada 18.12.2019-20.12.2019, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale:

Funcţii contractuale de conducere:

 • Şef Servici Avizări Infrastructură, Reglementări Rutiere și Parcări, gradul profesional II, vacantă ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Şef Servici de Gestionare Complex Sportiv și Hotelier, gradul profesional II, vacantă ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat.

 Funcţii contractuale de execuţie:

 • Şofer, gradul profesional II, vacantă la Compartimentul Comercial și Relaţii Publice ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat;
 • Şofer, gradul profesional II, vacantă la Compartimentul Comercial și Relaţii Publice ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11.2019-10.12.2019, ora 16.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 decembrie 2019: ora 1000 proba scrisă pentru funcţii contractuale de conducere;
 • 18 decembrie 2019: ora 1400 proba practică pentru funcţii contractuale de execuţie (șoferi);
 • 20 decembrie 2019: ora 0900 proba interviu pentru funcţii contractuale de conducere;
 • 20 decembrie 2019: ora 1200 proba interviu pentru funcţii contractuale de execuţie (șoferi).

 

Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/ 2011.

 

Condiţii specifice de participare pentru funcţiile de conducere:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime ȋn muncă minim 15 ani;
 • experienţă ȋn funcţie de conducere minim 5 ani.

Condiţii specifice de participare pentru funcţiile de execuţie (șoferi):

 • studii minime absolvite: 8 clase;
 • vechime ȋn muncă minim 15 ani;
 • Permis de conducere categoriile: categoria B, C și E;
 • Experienţă ȋn conducerea autovehiculelor minim 5 ani.

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice locale, copie a actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare, adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă, cazier judiciar, adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de medicul de familie, curriculum vitae.

 

Dosarele se depun ȋn perioada 27.11.2019-10.12.2019, ora 16.00 la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii nr. 36 B.

Relaţii suplimentare şi bibliografia privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia- secretarul comisiei de concurs insp. R.U. (cam. 3), telefon 0241_814.085.”

 

Cu aleasă consideraţie,

 

PRIMAR,

VALENTIN VRABIE 

 

                                                                                                                                Director D.G.D.P.P.,

                                                                                                                                      Bercea Ramona-Mirela

Întocmit,

Insp.RU-D.G.D.P.P., Maria Grosu