Minută a dezbaterii publice cu tema P.U.Z. – EXTINDERE CORPURI C1 ȘI C2 CU UN CORP P+2E SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPAȚII CAZARE, județul Constanța, municipiul Medgidia, strada Podgoriilor nr. 21 Bis

Marți, 29 octombrie 2019, de la ora 11.00, la Primăria Municipiului Medgidia a avut loc dezbaterea publică cu tema: P.U.Z. – EXTINDERE CORPURI C1 ȘI C2 CU UN CORP P+2E SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPAȚII CAZARE, județul Constanța, municipiul Medgidia, strada Podgoriilor nr. 21 Bis. Inițiator: Cucicu Iancu și Mariana. Proiectant: S.C. Dali –Proiect S.R.L.

Materialele dezbaterii au fost prezentate de arhitect Scurtulescu Liviu, din partea S.C. Dali Proiect S.R.L. Conform Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârile Consiliului Local nr.13/2000, 40/2011, 4/2013, 45/2013, 34/2016 și 98/2018, amplasamentul se încadrează în UTR V5, zona construită având condiții de dezvoltare limitată a funcțiunii rezidențiale. Este necesară suplimentarea dotărilor comerciale, de servire și de învățământ. Regimul de înălțime – P-P+4(mediu  P+2). Funcțiunile predominante sunt cele existente și cu destinații turistice. Imobilul teren curți-construcții are o suprafață totală de 767,00 mp. Obiectivul propus se va racorda la rețelele existente de alimentare cu apă și canalizare, energie electrică și gaze naturale.

La dezbatere au fost prezente 12 persoane. Nu au fost întrebări și sugestii.