Centralizator nominal al rezultatelor concursului susţinut în data de 04.09.2019 proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din   cadrul Primăriei Punctaj  proba scrisă Punctaj  interviu Punctaj     final Rezultat     final
 

1.

 

 

Vasile Adrian

 

Consilier juridic asistent

 

Birou Juridic

 

80

 

94

 

174

 

Admis

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Afişat astăzi, 04.09.2019, ora   15,00  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.