Proiectul ordinii de zi – Anexă la Dispoziția nr.759/27 august 2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia în ședință extraordinară pentru data de 3 septembrie 2019 ora 17:00

Proiect de hotărâre nr.19: Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pe anul 2019Inițiator Primarul municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiect de hotărâre nr.20: Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pe anul 2019Inițiator Primarul municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiect de hotărâre nr.21: Actualizarea devizului și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța”Inițiator Primarul municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiect de hotărâre nr.22: Nominalizarea unor reprezentanți ai Consiliului local Medgidia în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal MedgidiaInițiator Primarul municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D