Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 04 septembrie 2019 (proba scrisă) pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia: consilier juridic, grad profesional asistent – Birou Juridic

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează: Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Rădulescu Andreea Consilier juridic asistent Birou Juridic Respins

Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitate

2. Vasile Adrian Consilier juridic asistent Birou Juridic Admis

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 04 septembrie 2019, ora 10, la sediul Primǎriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

  • Afişat astăzi, 28 august, ora 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.