Centralizator nominal al rezultatelor examenului susținut în perioada 29-31.07.2019, pentru promovarea în grad profesional a unor funcționari publici din aparatul de specialitate al primarului municipiului Medgidia

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează: Compartiment din cadrul Primăriei Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1. Stoica Daniela Consilier superior Serviciul de Asistență Socială Comunitară 65,67 87,67 153,34 Admis
2. Burmambet Emel Consilier superior Compartiment Centru Informare Cetățeni 51 57 108 Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Afişat astăzi, 29.07.2019, ora 15,20  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.