Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din 29 mai 2019 ora 17.00

P R O I E C T

ORDINE  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia

din data de 29 mai 2019, ora 1700

I . PROIECTE  DE  HOTǍRÂRI  privind :

 1. Modificarea si completarea HCL nr.1/25.06.2016

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Validarea mandatului de consilier local al primului supleant înscris pe lista Partidului National Liberal

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea numărului maxim de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de inaltime P+2E si lucrari tehnico edilitare aferente”

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Modernizare strada Cocorilor, tronsoanele 1 si 2, Municipiul Medgidia, judetul Constanta”

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Reactualizarea documentaţiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru Etapa 2 a proiectului „Modernizarea, extinderea şi optimizarea consumului energetic – sistem de iluminat public in Municipiul Medgidia”

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea contului anual de executie a bugetului propriu al municipiului Medgidia, precum şi al bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii, precum şi a situaţiilor financiare inclusiv anexele la acestea, pe anul 2018

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a celor construite din fond locativ de stat, din municipiul Medgidia, judet Constanta in anul 2019

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren intravilan in suprafata de 294 mp, lot 41 proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.103590 (nr.cadastral vechi 12509)

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public comunitar local de evidenta al persoanelor Medgidia

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2020, aplicabile la nivelul Municipiului Medgidia

Initiator:Consilier local, Marian Butnaru

 1. Aprobarea proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza UAT Medgidia” si asigurarea surselor de finantare

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei nr.11 din municipiul Medgidia, judetul Constanta”-faza PT

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Piticot din Municipiul Medgidia, judetul Constanta”-faza PT

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradiniței Lucian Grigorescu” din Municipiul Medgidia, judetul Constanța” ”-faza PT

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea proiectului “Construire ansamblu de locuinte socialesi modernizare strada Cocorilor in Municipiul Medgidia, judetul Constanta” si asigurarea surselor de finantare”-faza PT

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 

               II .Diverse