Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 15 mai 2019 (proba scrisă) pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia: consilier superior – Compartiment Analiză și Elaborare Documente Consiliul Local

  Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

   

  Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

  pentru care candidează:

  Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor
  1. Ceaușu Ionela Consilier superior AEDCL Admis
  2. Ciocioc Marius Iulian Consilier superior AEDCL Respins

   

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 15 mai 2019, ora 10, la sediul Primǎriei Municipiului Medgidia.

   

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

   

  • Afişat astăzi, 09.05.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

   

   

   

   

  COMISIA DE CONCURS:

   

  Preşedinte: Prunău Elena Daniela – şef serviciu

   

  Membrii:    Pascu Cristina – şef birou

   

          Frunză Roland – Instituţia Prefectului Constanţa, reprezentant A.N.F.P.

   

  Secretar:     Anghel Mădălina Adriana