ANUNT DE ATRIBUIRE – Servicii de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, lot. 2

  Nr: 10196 /19.04.2019

  ANUNT  DE ATRIBUIRE

   

  AUTORITATEA CONTRACTANTA: MUNICIPIUL MEDGIDIA

  Adresa: Str. Decebal, nr. 35, localitatea Medgidia, judetul Constanta, Cod postal 905600

  Adresa e-mail: office@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/820800, fax 0241/810619

  DENUMIRE CONTRACT: Servicii de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, lot. 2

  TIP CONTRACT: SERVICII

  COD CPV: 79952100-3Servicii de organizare evenimente culturale

  CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut

  INVITATIE DE PARTICIPARE: Nr. 9119/10.04.2019, in conformitate cu normele procedurale interne pentru organizarea si desfasurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevăzută în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile, cu valoare estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. 1 lit. d, cuprinsa in intervalul 135.060 lei pana la 3.376.500 lei, deoarece valoarea estimata a achizitiei (lot 1 si lot 2) este de 1.095.037,82 lei fara TVA, din care 364.552, 95 lei TVA- valoare estimata lot 2.

  NUMAR OFERTE DEPUSE: 1

  VALOAREA ESTIMATIVA LOT. 2: 364.552, 95 lei TVA

  VALOARE INCHEIERE CONTRACT: 364 512 lei fara TVA

  Castigator: ASOCIATIA CULTURALA TOMIS: CUI  35491261, Str. Dorului, Nr. 17,  Jud. Constanta

  REPREZENTANTUL AUTORITATII CONTRACTANTE

  PRIMAR

  VALENTIN VRABIE