ANUNT DE ATRIBUIRE – “Servicii de organizare a 2 editii de Tabara de Pictura Internationala pentru implementarea proiectului Culture in Eternity”

  Nr: 10197 / 19.04.2019

  ANUNT  DE ATRIBUIRE

   

  AUTORITATEA CONTRACTANTA: MUNICIPIUL MEDGIDIA

  Adresa: Str. Decebal, nr. 35, localitatea Medgidia, judetul Constanta, Cod postal 905600

  Adresa e-mail: office@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/820800, fax 0241/810619

  DENUMIRE CONTRACT “Servicii de organizare a 2 editii de Tabara de Pictura Internationala pentru implementarea proiectului Culture in Eternity”

  TIP CONTRACT: SERVICII

  COD CPV: Servicii de organizare evenimente culturale CPV 79952100-3

  CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut

  INVITATIE DE PARTICIPARE nr 8532/03.04.2019, in conformitate cu normele procedurale interne pentru organizarea si desfasurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevăzută în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile, cu valoare estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. 1 lit. d, cuprinsa in intervalul 135.060 lei pana la 3.376.500 lei, deoarece valoarea estimata a achizitiei este de 149.814, 62 lei fara TVA, din care 98.046,22  lei  TVA- pentru organizarea a 2 editii de Tabera de Pictura Internationala.

  NUMAR OFERTE DEPUSE: 1

  VALOAREA ESTIMATIVA: 98.046,22  lei TVA

  VALOARE INCHEIERE CONTRACT: 98 000 lei fara TVA

  Castigator: SC IMAGE REFLECTION SRL, CUI 38065465, Str. Bogdan Voda, Nr. 49, Camera 1, Jud. Constanta.

  PRIMAR

  VALENTIN VRABIE