Societatea comercială Iridex Group Salubrizare S.R.L. a pus la dispoziția cetățenilor care dețin gospodării individuale …

  Societatea comercială Iridex Group Salubrizare S.R.L. a pus la dispoziția cetățenilor care dețin gospodării individuale câte trei europubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere în trei fracții, după cum urmează:

  – o europubelă neagră cu capacitate de 120 l pentru deșeurile reziduale;

  – o europubelă albastră cu capacitate de 120 l pentru deșeurile reciclabile colectate în amestec;

  – o europubelă maro cu capacitate de 240 l pentru deșeurile biodegradabile verzi.

  Colectarea deșeurilor de pe platformele arondate condominiilor se face pe două fracții, conform panourilor informative afișate, astfel:

  – colectare deșeuri menajere uscate (reciclabile);

  – colectare deșeuri menajere umede.

  Colectarea pentru instituțiile publice, se realizează pe trei fracții, astfel:

  – colectare deșeuri municipale uscate(reciclabile);

  – colectare deșeuri municipale umede reziduale;

  – colectare deșeuri biodegradabile verzi.

  Pentru agenții economici colectarea deșeurilor se face individual de la punctele de precolectare ale fiecărui agent economic pe baza unui contract de prestări servicii încheiat între operator și fiecare

  beneficiar, în funcție de tipurile de deșeuri rezultate în urma activităților desfășurate.

  afis Campanie colectare deseuri