Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a concursului, susţinută în data de 26.03.2019 pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

 

Nr

crt

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. MERCAN ADRIAN MIHAIL Consilier debutant SERVICIUL CULTURA 12 Respins
2. RAILEANU GABRIEL ALEXANDRU Consilier debutant SERVICIUL CULTURA 6 Respins
3. DECUSEARA FLORIN VALENTIN Consilier debutant SERVICIUL CULTURA 18 Respins
4. HIRICI ELENA ELEXANDRA Consilier debutant SERVICIUL CULTURA 31 Respins
5. NAIM RUXANDRA Consilier debutant SERVICIUL CULTURA 9 Respins
6. TUDORASCU BIANCA Consilier debutant SERVICIUL CULTURA 52 Admis
7. URZICANA NICOLETA Consilier debutant SERVICIUL CULTURA 55 Admis
8. MENAGI ELIS Referent debutant COMPARTIMENT URBANISM 0 Respins
9. MOISE NICOLETA Referent debutant COMPARTIMENT URBANISM 5 Respins
10. COCOSILA ALINA CAMELIA Referent debutant COMPARTIMENT URBANISM 2 Respins
11. BENALI CAMER Referent debutant COMPARTIMENT URBANISM 30 Respins
12. TUDOR NELA GEORGIANA Referent debutant COMPARTIMENT URBANISM 53 Admis
13. ARFIR FLORENTINA Referent debutant COMPARTIMENT URBANISM 6 Respins
14. IUSEIN SIBEL UGURLU Referent debutant COMPARTIMENT URBANISM 6 Respins
15. NITU MIHAELA Referent debutant COMPARTIMENT URBANISM 9 Respins
16. CIJU DANIELA ALEXANDRA Consilier debutant COMPARTIMENT URBANISM 60 Admis
17. INSURATELU NICOLETA Consilier debutant COMPARTIMENT URBANISM 17 Respins
18. GHEORGHE FLORINA Consilier debutant COMPARTIMENT URBANISM 22 Respins
19. LACUSTEANU ANCA SIMONA Consilier debutant COMPARTIMENT URBANISM 16 Respins
20. POPOVICI INESA Consilier debutant COMPARTIMENT INFORMATICA 96 Admis
21. MUNTEANU MARCELA Consilier debutant COMPARTIMENT INFORMATICA 14 Respins
22. CURTI GINA FLORENTINA Referent debutant COMP. EXECUTARI SILITE

 

62 Admis
23. VECHIU DAN SERBAN Consilier debutant COMPARTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCTII 21 Respins
24. PREDA ANDREEA CRISTINA Consilier debutant COMPARTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCTII 56 Admis
25. HAAS DANIELA Consilier superior COMPARTIMENT MONIT. SERVICII PUBLICE 75 Admis
26. DRAGUTEL IOANA VALENTINA Referent

debutant

COMP. URBANISM   Absent
27. DARIE LILIANA Referent

debutant

COMP. EXECUTARI SILITE   Absent
28. GANA DORINA Referent

debutant

COMP. EXECUTARI SILITE   Absent
29. LOBADA AURICA Referent

debutant

COMP. EXECUTARI SILITE   Absent
30. STANCIU MONICA Referent

debutant

COMP. EXECUTARI SILITE   Absent
31. NECULA POPOVICI VALENTIN STEFAN Consilier debutant COMPARTIMENT INFORMATICA   Absent
32. STAN MHAI Consilier debutant COMPARTIMENT INFORMATICA   Absent
33. ENE SEBASTIAN LUCIAN Consilier superior COMPARTIMENT MONIT. SERVICII PUBLICE   Renuntat

 

 

   Secretarul comisiei:

 Badea Violeta

 

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 28.03.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Afişat astăzi, 26.03.2019, ora   16,45    la sediul Primăriei Municipiului Medgidia