Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a concursului, susţinută în data de 05.03.2019 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

PRIMǍRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

  

              Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a concursului,

   susţinută în data de 05.03.2019 pentru ocuparea unei funcţii publice

de execuţie temporar vacante cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

 

 

Nr

crt

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. Cicio Stere Consilier juridic superior Birou Juridic 85 Admis

 

 

   Secretarul comisiei:

 Anghel Mădălina Adriana

 

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 07.03.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Afişat astăzi, 05.03.2019, ora  13,00  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia