Anunţ privind rezultatele la proba scrisă a concursului, susţinută în data de 20.02.2019 pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

 

 

Nr

crt

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba scrisă

Admis/Respins pentru proba interviu
1. Gheorghe Marius

 

Consilier principal Birou Programe Europene 70 Admis
2. Păduraru Paula

 

Consilier asistent Compartiment Buget

 

25 Respins
3. Puşcaşu Loredana Consilier asistent Compartiment Buget

 

12 Respins
4. Ciocănel Mircea – Ioan Consilier superior Compartiment Executări Silite Absent
5. Florea Cristian Consilier superior Compartiment Executări Silite Absent
6. Pavel Alina – Elena Consilier superior Compartiment Executări Silite 80 Admis
7. Naim Ruxandra Consilier juridic debutant Birou Juridic 0 Respins
8. Poantă Gabriela Consilier juridic debutant Birou Juridic 12 Respins
9. Fenzi Laris Consilier juridic debutant Birou Juridic 70 Admis
10. Ion Maria Andrada Consilier juridic debutant Birou Juridic 72 Admis
11. Pleşoianu Adriana Consilier juridic debutant Birou Juridic 41 Respins
12. Enache Iulian Consilier superior Serviciul Cultură

 

58 Admis
13. Ajder Matei – Vlăduţ

 

Consilier superior Serviciul Cultură

 

10 Respins
14. Răuş Andrei

 

Referent debutant Serviciul Cultură

 

6 Respins
15. Manole Carmen

 

Referent debutant Serviciul Cultură

 

14 Respins
16. Buzatu Petrişor – Bogdan

 

Referent debutant Serviciul Cultură

 

53 Admis
17. Paraschiţa Mihaela Referent debutant Serviciul Cultură

 

16 Respins
18 Cruţu Elisabeta

 

Referent debutant Serviciul Cultură

 

Respins
19. Iosif Eduard

 

Consilier asistent Birou Achiziţii Publice 71 Admis

 

 

 

   Secretarul comisiei:

 Anghel Mădălina Adriana

 

 

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 22.02.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Afişat astăzi, 20.02.2019, ora  18,30  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 22.02.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Afişat astăzi, 20.02.2019, ora  18,30  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 22.02.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Afişat astăzi, 20.02.2019, ora  18,30  la sediul Primăriei Municipiului Medgidia