MINUTA DEZBATERII PUBLICE PRIVIND INITIERE PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE FABRICA DE AMIDON, INSTALATII AFERENTE, CLADIRI CU FUNCTIUNI SOCIAL ADMINISTRATIVE, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, IN MUNICIPIUL MEDGIDIA

 

Joi, 07 februarie, la Primăria Medgdia a avut loc dezbaterea publică cu tema: ,,Inițiere PUZ – construire fabrică de amidon, instalații aferente, clădiri de birouri, administrative și împrejmuire imobil – teren identificat cu nr. cadastral și extras de carte funciară 106771, municipiul Medgidia’’, inițiator –  S.C OMNIA Europe SA.

Dezbaterea a fost prezentată de reprezentanții firmei de proictare, Specto Management Solutions – arhitect Dana Gosporovici și coordonatorul proiectului, Bariș Ubus. Prin planul urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru: utilizarea funcțională a terenului, în relație cu planurile de urbanism aprobate în zonă, reglementarea funcțiunii terenului,  modului de ocupare al terenului și condițiile de realizare a construcțiilor. Terenul analizat în P.U.Z. este situat în partea de Est a Municipiului Medgidia, la sud de Canalul Dunare Marea Neagra, într-o zonă industrială parțial funcțională, în proprietatea S.C. OMNIA EUROPE S.A., conform C.F. nr. 106771. Suprafaţa de 103038,96 mp a teritoriului analizat în P.U.Z., este alcătuită din teren viran neconstruit, nefiind riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi. În zonă nu sunt surse majore de poluare a mediului.

Domnul Petre Epure a întrebat despre acces și utilități. Arhitect Dana Gosporovici a răspuns că accesul se va realiza pe lângă Portul Medgidia, mergând paralel cu canalul Dunăre-Marea Neagră. Alimentarea cu apă se va face în sistem local, existând și stație de epurare care va epura ape tehnologice și pluviale. Camioanele cu porumb ajung în zona unde se descarcă, trec prin tancuri de umidificare, apoi intră în mori pentru măcinare, după care urmează cele trei feluri de produse.

Doamna Monica Comșa, de la Radio Constanța a întrebat dacă porumbul va fi autohton sau din important, răspunsul fiind că va fi utilizat atât porumb din țară cât și porumb din import.

O altă întrebare a domnului Petre Epure a fost referitoare la cifra de afaceri, reprezentanții firmei Specto Management Solutions au afirmat că momentan nu cunosc o cifră exactă.

Cristian Ciobănuc, de la Alpha Media a întrebat care sunt pașii următori. După faza aprobării Planului Urbanistic Zonal va urma obținerea autorizației de construcție, aceasta urmând a se realiza în mod etapizat, producția crescând treptat până în 2025. Societatea turcă a obținut ajutorul de stat. Se va începe cu un număr de 170 de angajați, care va ajunge la 200. Întrebați dacă ar putea începe lucrările, reprezentanții firmei de proiectare au afirmat că există această posibilitate. La dezbatere au fost prezente în jur de 20 de persoane.