ORDINE DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 11 februarie 2019, ora 17:00

P R O I E C T

ORDINE  DE  ZI

a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia

din data de 11 februarie 2019, ora 1700

 

  

 

I . PROIECTE  DE  HOTǍRÂRI  privind :

 

 

  1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia previzionat pe anul 2019

Initiator:Primar, Valentin Vrabie