ANUNŢ – DEZBATERE PUBLICĂ

  Nr. 2917/04.02.2018 

   

  ANUNŢ

  Primăria Municipiului Medgidia

  organizează

  în Sala de Sedințe a Consiliului Local Medgidia

          DEZBATERE  PUBLICĂ  

   

   Joi, 07.02.2019, ora 11.00, cu următoarea temă:

  Inițiere Plan Urbanistic Zonal – construire fabrică de amidon, instalații aferente, clădiri de birouri, administrative și împrejmuire, imobil – teren identificat cu nr. cadastral și extras de carte funciară nr.106771, municipiul Medgidia ”

   

  Inițiator –  S.C OMNIA Europe S.A. 

   

   

   

   

  Dezbaterea publică este deschisă participării cetăţenilor municipiului Medgidia, instituţiilor publice sau private şi oricăror grupuri interesate!