Ordinea de zi a ședinței de îndată din 28 decembrie 2018 ora 13.05

P R O I E C T

ORDINE  DE  ZI

a şedinţei Consiliului Local Municipal Medgidia convocata de indata

pentru 28 decembrie 2018, ora 1305

 

 

 

I . PROIECTE  DE  HOTǍRÂRI  privind :

 

 

  1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale, precum si a procedurii privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Medgidia, pentru anul 2019

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul subsecvent de servicii nr.279/04.10.2018 aferent acordului cadru de prestari servicii nr.195/03.10.2017

Initiator:Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea structurii organizatorice, organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv “Medgidia”

Initiator:Primar, Valentin Vrabie