Ordinea de zi a ședinței de îndată din 28 noiembrie 2018

P R O I E C T

ORDINE  DE  ZI

a şedinţei de îndată a Consiliului Local Municipal Medgidia,

din data de 28 noiembrie 2018, ora 1000

 

I . PROIECTE  DE  HOTǍRÂRI  privind :

  1. Modificarea H.C.L. nr.44/2012

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, pe trimestrul III al anului 2018

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

  1. Aprobarea propunerii administratorului judiciar CC INSOL S.R.P.L. pentru numirea administratorului special al SC APOLLO ECOTERM SRL

     Inițiator: Primar, Valentin Vrabie