Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 23 octombrie 2018 (proba scrisă) pentru ocuparea unei funcţii publice – consilier, grad profesional debutant la Biroul Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

PRIMǍRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 23 octombrie 2018 (proba scrisă) pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție  vacantă de consilier, grad profesional debutant la Biroul Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartimentul Rezultatul selecţiei dosarelor
 

1.

 

 

Ciurea Andreea Maria

 

Consilier debutant

 

Biroul Achiziții Publice

 

Admis

 

2.

 

 

Popovici Marius

 

Consilier debutant

 

Biroul Achiziții Publice

 

Admis

 

3.

 

Ursu Elena Mădălina

 

Consilier debutant

 

Biroul Achiziții Publice

 

Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 23 octombrie 2018, ora 10, la sediul Primǎriei Municipiului Medgidia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.