Ordinea de zi a ședinței ordinare din 27 septembrie 2018

Joi, 27 septembrie 2018, ora 17.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia. Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi sunt:

 1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2018
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 2. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pe anul 2018
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 3. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren în suprafață de 101 mp având număr cadastral 109037, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județ Constanța
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 4. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren în suprafață de 50 mp având număr cadastral 109023, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județ Constanța
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 5. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren în suprafață de 135 mp având număr cadastral 109033, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județ Constanța
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 6. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren în suprafață de 658 mp având număr cadastral 109026, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județ Constanța
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 7. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren în suprafață de 95 mp având număr cadastral 109039, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județ Constanța
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 8. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren în suprafață de 170 mp având număr cadastral 109038, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județ Constanța
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 9. Aprobarea modificarii H.C.L. nr.67/15.05.2014
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 10. Aprobarea închiderii punctului de lucru al SC Apollo Ecoterm SRL centrala termică nr.15, preluarea și transferul bunului domeniul public în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 11. Avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

 II Diverse