Ședință extraordinară pentru actualizarea mai multor proiecte

Joi, 08 februarie, la Primăria Medgidia a avut loc ședința extraordinară, cu cinci proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. Acestea au fost votate în unanimitate de către consilierii prezenți în sală.

La primul punct s-a votat Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Medgidia, str. Ion Creangă, nr.18, lot.1, județul Constanța” ca urmare a modificărilor din evaluarea tehnică și financiară. Urmare a evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare, cod SMIS 115629 sunt necesare clarificări/completări în vederea continuării/definitivării procesului de evaluare.

La punctul următor s-a aprobat proiectul de hotărâre privind „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Medgidia, str. Ion Creangă, nr.18, lot.1, județul Constanța” și a cheltuielilor aferente bugetului actualizat ca urmare a modificărilor din evaluarea tehnică și financiară. Valoarea totală a investiției cu T.V.A. este de 16.978.187,84 lei.

Consilierii locali au mai aprobat și actualizarea devizului și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța” și asigurarea finanțării de la bugetul local. Valoarea totală a proiectului este de 3.225.316,72 lei cu TVA, din care cofinanțarea de la bugetul local este de 243.238,41 lei.

Ultimele două proiecte pe ordinea de zi au fost: Aprobarea documentaţiei-faza D.A.L.I.-a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creşterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, corp şcoală și corp sală de sport și Aprobarea proiectului „Creşterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”, corp şcoală și corp sală de sport” și asigurarea contribuției Consiliului Local Medgidia.

Valoarea totală a investiției este de 5.452.227, 44 lei din care, contribuția de la bugetul propriu este de 109.044,55 lei.