COMUNICAT DE PRESĂ

În urma articolelor defăimătoare apărute ieri în presă, referitoare la procedura de atribuire a contractului aferent proiectului „Reabilitare tramă stradală 16 km în municipiul Medgidia”, pentru corecta informare a publicului larg și a reprezentanților mass-media, care își respectă profesia promovând adevarul, Primăria Municipiului Medgidia face următoarele precizări:

În data de 06.12.2016 Primăria Municipiul Medgidia a semnat contractul de finanțare nr. 923, înregistrat la sediul autorității sub nr. 30148/15.12.2016, având ca obiect „Reabilitare tramă stradală 16 km în Municipiul Medgidia, județul Constanța”. Contractul de finanțare are în componență următoarele activități:

–         Servicii de proiectare și asistență tehnică;

–         Servicii de dirigenție de șantier;

–         Lucrări de execuție – 48 de străzi;

–         Consultanță în implementarea proiectului și în derularea procedurilor de achiziție,

           respectiv proiectare și execuție;

–         Informare și promovare.

Având în vedere complexitatea proiectului și faptul că în contractul de finanțare sunt alocate fonduri pentru activitatea de consultanță, au fost achiziționate servicii pentru organizarea procedurilor de achiziție, atât pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică, cât și pentru lucrările de execuție.

În acest sens, a fost încheiat contractul de servicii nr. 39/10.03.2017 prin care a fost desemnat domnul Adrian Micu, expert cooptat în cadrul procedurilor de achiziție, numit prin dispoziția nr.442/13.03.2017.

În luna februarie, în data de 06.02.2017 a fost emisă o dispoziție pentru constituirea comisiei de evaluare pentru procedura de achiziție publică aferentă proiectului, formată din angajați din cadrul Primăriei, iar în luna august s-a realizat o simplă modificare a acesteia. Comisia de evaluarea este formată din 6 membri de bază și 6 supleanți, aceștia din urmă nu participă la evaluare decât în cazuri excepționale, justificate.

În cadrul procedurii simplificate având că obiect „execuție lucrări” au fost desemnați de către Agenția Națională a Achizițiilor Publice, 2 reprezentați, care au participat ca observatori pe întreaga perioadă de evaluare a ofertei,  până la semnarea contractului.

În urma participării la procedura menționată anterior, observatorii ANAP și-au exprimat punctul de vedere cu privire la desfășurarea etapelor de evaluare și declararea câștigătorului, prin introducerea în raportul final al procedurii nr.31880/19.12.2017 a mențiunii “fără observații cu privire la respectarea aspectelor procedurale”.

Toți cei patru ofertanți și-au declarat părți din ofertele tehnice și financiare cu caracter confidențial prin semnarea unor declarații de confidențialitate.

Potrivit art. 57 alin. 1 și art. 217 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are obligația“ de a nu dezvălui informații transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elemente confidențiale ale ofertelor”.

Conform acestor prevederi legale, autoritatea contractantă a fost obligată să respecte mențiunile Legii nr. 98/2016 și să blureze secțiuni din raportul procedurii, care aveau acest caracter.

Potrivit dispozițiilor art 219 alin (3) din Legea nr. 98/2016 „Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221”. În concluzie, societatea câștigătoare Oyl Company AG S.R.L. nu trebuia să aibă un terț susținător în momentul depunerii ofertei, aceasta putând să încheie contract cu terț susținător pe durata executării contractului, așa cum prevede articolul de lege mai sus menționat.

Titlurile tendențioase ale acestor articole dar și sintagmele folosite de autori precum „Licitație cu secrete, pe bani publici”, „Ce șmecherie s-a făcut la atribuirea contractului”, „Valentin Vrabie a reinventat licitațiile publice, oferindu-le caracter secret”, „comisia habarnistă”, „Legea lui Ciordache”, „O fi vreo măgărie”,  „Neavând acces, nimeni nu a putut demonstra”, „s-au făcut măgării, neconcordanțe, fundamentări greșite”, „comisia de licitație, cam nepricepută”, „Dacă este o măgărie la mijloc”, „un tun cu bani publici”, „ce au de ascuns cei care au organizat licitația și care au câștigat-o?”, „O inovație în domeniu, la limita legii, marca Valentin Vrabie, care a șocat firmele participante”, „Primăria secretizează documentele omorând orice urmă de transparență, de parcă o anumită firmă trebuia neapărat să câștige” urmăresc într-un mod josnic inducerea în eroare a opiniei publice și manipularea cititorilor, promovând ideea existenței unor nereguli grave și încălcării legislației privitoare la achizițiile publice.

Primăria Municipiului Medgidia își exprimă profundul regret față de intențiile acestor organe de presă de a denigra activitatea instituției publice și de a defăima imaginea persoanelor care își desfășoară activitatea aici, dar și de a semăna în rândul cititorilor confuzie și neîncredere, în mod nejustificat.

Facem precizarea că, având în vedere caracterul calomnios al acuzaţiilor aduse, Primăria Municipiului Medgidia va sancționa aceste derapaje jurnalistice și va acționa în judecată atât jurnaliștii semnatari, cât și publicațiile respective.

Referindu-se la această dezagreabilă situație, primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie declară: „Regret că anumite persoane care se consideră jurnaliști ajung să scrie la comandă niște mizerii care folosesc doar unor interese obscure. Se urmărește constant, de la venirea mea la cârma municipiului Medgidia, discreditarea și compromiterea imaginii și activității mele publice. Asigur însă cetățenii că nu voi ceda niciunei presiuni și niciunui fel de șantaj și că voi duce la bun sfârșit toate obiectivele pe care le-am propus medgidienilor”.

Decizie ANRMAP