Ordinea de zi a ședinței extraordinare din 16 noiembrie 2017

 PROIECTE  DE  HOTǍRÂRI  privind :

 

  1. Aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Medgidia

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

 

 

  1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2017

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie