Anunț prelungire termen depunere dosar funcții contractuale GAL Urban Medgidia

  Nr. 29.019/16.11.2017

  U.A.T Municipiul Medgidia, în calitate de Lider de Parteneriat în cadrul proiectului
  P.O.C.U 85/5/1 – 105472 „SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI
  DE DEZVOLTARE LOCALĂ ZONA MARGINALIZATĂ MEDGIDIA”

  ANUNȚĂ

  Prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcțiilor contractuale, pe o perioadă determinată în cadrul proiectului anterior menționat, până la data de 20.11.2017, ora 16.00.