Anunț

    UAT Municipiul Medgidia, în calitate de Lider de parteneriat, în cadrul proiectului POCU 85/5/1 – 105472 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală zona marginalizată Medgidia”, aduce la cunoştinţă că perioada depunerii documentelor necesare îndeplinirii conformităţii administrative şi a eligibiltăţii de a deveni membru fondator al Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală Medgidia – GAL Urban Medgidia expiră luni, 06.11.2017, ora 14.00.

    Documentele care se depun sunt: decizia/hotărârea de participare la constituirea GAL Urban Medgidia, desemnarea persoanei care să vă reprezinte în GAL Urban Medgidia, copia cărţii de identitate a persoanei desemnate, certificat de cazier fiscal pentru persoanele juridice si cazier judiciar pentru persoanele fizice.