ANUNȚ CONSTITUIRE ASOCIAȚIA GAL URBAN MEDGIDIA

  UAT Municipiul Medgidia în calitate de beneficiar, implementeaza proiectul „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală zona marginalizată Medgidia „SMIS 105472 ce se derulează în parteneriat cu Centrul de Instruire și Consultanță pe piața muncii – LABOR (Partener 1) și cu SC ALCONST DESIGN SRL (Partener 2) prin semnarea contractului de finanțare nr.52266/31.08.2017.

  În acest sens, MUNICIPIUL MEDGIDIA inițiază demersurile necesare pentru constituirea Asociației GAL Urban MEDGIDIA, entitate care va oferi structura organizațională necesară pentru implementarea conceptului de Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) la nivelul comunității din zonele marginalizate.

  Care este scopul SDL?

  Scopul Strategiei de Dezvoltare Locală (S.D.L) este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din Zona Urbană Marginalizată prin dezvoltarea resurselor umane, combaterea discriminării sau segregării, creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării cu precădere pentru tineri, facilitarea accesului la servicii medicale și de sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit.

  Ce își propune GAL URBAN MEDGIDIA?

  Concret, DLRC și Strategia de Dezvoltare Locală se realizează prin intermediul Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), formate de reprezentanţi ai sectorului public şi privat, precum şi ai comunităţilor, atât a celor marginalizate vizate de Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi a celor nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice locale. GAL-urile vor avea statut de asociație (ONG), conform Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

  GAL URBAN MEDGIDIA își propune dezvoltarea de proiecte integrate care vor viza creșterea calității vieții persoanelor defavorizate prin implementarea de proiecte prin intermediul Programului Operațional Regional (min. 10%) și Programului Operațional Capital Uman (min.30 %) în valoare de maxim 7.000.000 euro.

  Alături de membri fondatori, respectiv UAT Municipiul Medgidia, în calitate de Lider de Parteneriat, Centrul de Instruire și Consultanță pe piața muncii – LABOR (Partener 1) și SC ALCONST SRL (Partener 2), vor putea deveni membri ai Asociației GAL Urban Medgidia următoarele categorii de entități:

  1. Reprezentanți ai sectorului public, instituții publice locale sau județene, inclusiv instituții locale, precum școli sau licee;
  2. Reprezentanți ai sectorului privat, operatori economici (de ex. persoane fizice autorizate, asociații familiale, întreprinderi individuale, profesii libere, întreprinderi/firme micro, mici, mijlocii sau mari), și organizații de reprezentare ale acestora, camere de comerț, cooperative, entităţi de economie socială, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii etc.;
  3. Reprezentanți ai societății civile: ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, furnizori de servicii sociale în condițiile legii, unități de cult etc., persoane fizice din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.

  Adresăm prezenta invitație către toate entitățile interesate să devină membri ai viitoarei asociații GAL Urban Medgidia, să își manifeste  dorinta de a participa ca membrii fondatori in GAL prin depunerea unei scrisori de intenție.

  În acest sens, UAT Municipiul Medgidia, vă invită să participați la întâlnirea oraganizată, miercuri, 18.10.2017, ora 11:00, la Casa municipală de Cultură I.N.Roman, din str. Republicii, nr. 5, Medgidia.