Şedinţă de îndată la Medgidia

Consilierii locali din Medgidia au fost convocaţi marți în şedinţa extraordinară de îndată, pentru a analiza şi vota proiectul de hotărâre pentru „aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2017’’. Proiectul a fost votat în unanimitate de către consilierii prezenți în sală. Rectificarea este necesară în vederea realizării proiectului „Sprijin pregătitor pentru  elaborarea Strategiei de dezvoltare locală zona marginalizată Medgidia’’, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) prin includerea în bugetul de dezvoltare a sumei de 220.738 lei cu TVA, din care 2973 lei reprezintă cofinanțarea Unității Administrativ-Teritoriale Medgidia.

Contractul de finanțare nr. POCU 85/5/1/105472 a fost semnat la 30 august 2017 între MDRAPFE și UAT Medgidia având ca obiect implementarea proiectului mai sus menționat, ce se va derula pe o perioadă de 6 luni. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.