Ordinea de zi a ședinței ordinare din 21 septembrie 2017

Joi, 21 septembrie 2017, ora 17.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia. Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

 1. Aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea şi restituirea/predarea vehiculelor fără proprietar/stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Medgidia aflat în administrarea D.G.D.P.P.
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Medgidia, judeţ Constanţa
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren, domeniu privat al municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.106513
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren, domeniu privat al municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.106025
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.105020
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Aprobarea repartizării unor unităţi locative situate în bloc ANL
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Aprobarea dezmembrării unui imobil teren aparținând domeniului privat al municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr. 108281
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Medgidia
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie