Concurs pentru ocuparea, pe durată determinată, a funcţiei contractuale de execuţie muncitor IV, temporar vacantă

Primăria municipiului Medgidia organizează la sediul din strada Decebal nr. 35, concurs pentru ocuparea, pe durată determinată, a unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în intervalul 27-29 septembrie 2017, după cum urmează:

  1. Muncitor IV – Compartiment Administrativ

Condiţii generale:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin H.G. nr.286/2011

Condiţii specifice:

– nivelul studiilor – medii sau generale;

– vechime ȋn muncă – minim 5 ani.

 Proba practică se va desfăşura la data de 27 septembrie 2017, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi la data de 29 septembrie 2017, ora 1000.

Condiţiile de participare se afişează şi se pot lua de la sediul primăriei, Compartimentul Resurse Umane, cam.19. Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 5 zile lucratoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial.