Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie de referent gradul II, vacantă ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat

Primăria municipiului Medgidia, cu sediul în Medgidia, str. Decebal nr. 35, organizează  concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie de referent gradul II, vacantă ȋn cadrul Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public și Privat, ȋn perioada de 02-04.10.2017, la sediul D.G.D.P.P. Medgidia.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 02 octombrie 2017: ora 1000 proba scrisă;
  • 04 octombrie 2017: ora 1400 proba interviu.

Condiţii generale de participare:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr.286/ 2011.

Condiţii specifice de participare:

  • candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii medii;
  • vechime ȋn muncă minim 5 ani.

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarelor de concurs: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii, copie a actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiţiilor specifice de participare, adeverinţele care atestă vechimea ȋn muncă, cazier judiciar, adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare  eliberată de medicul de familie, curriculum vitae. 

Dosarele se depun ȋn perioada 11.09.2017-22.09.2017, ora 1630, la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str.Republicii nr. 36 B.

 Relaţii suplimentare şi bibliografia privind concursul se vor obţine la sediul D.G.D.P.P. Medgidia – secretarul comisiei de concurs insp. RU (cam. 3), telefon 0241_814.085.