Anunț public privind decizia etapei de incadrare

    Municipiul Medgidia, titular al proiectului: „Reabilitare tramă stradală 16 km în Municipiul Medgidia, județul Constanța”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii, nr. 23, Constanța, județul Constanța, zilnic, între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.mediu-constanta.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.