Ordinea de zi a ședinței ordinare din 26 iulie 2017

Miercuri, 26 iulie 2017, ora 17.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia. Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

 1. Zonarea Municipiului Medgidia
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2018
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Încetarea aplicabilităţii H.C.L. nr.57/23.03.2017
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Poliţiei Locale Medgidia
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Darea în administrare a imobilelor, domeniul public al municipiului Medgidia în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ cu personalitate juridică din unitatea administrativ teritorială Medgidia, judeţul Constanța
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Aprobarea completării inventarului domeniului privat al municipiului Medgidia, conform Anexei 1 la procesul verbal al comisiei de inventariere nr.4202/17.07.2017
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Medgidia, judeţ Constanţa, conform proces verbal de inventariere nr.4199/2017
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Atestarea la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului teren identificat conform proces verbal de inventariere nr.4200/17.07.2017 şi acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Medgidia
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Schimbarea destinaţiei imobilelor ce fac obiectul raportului de specialitate numărul 4201/17.07.2017 din centrale termice pentru furnizarea energiei termice în spaţii pentru prestări servicii
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Apobarea repartizării unei unităţi locative situată în bloc ANL
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Aprobarea încetării aplicabilităţii H.C.L. nr.24/2016
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Acordul CLM de aprobare a constituirii unei garanţii sub forma sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietatea SC Apollo Ecoterm SRL în favoarea M.F.P.-A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi, A.J.F.P.Constanţa, Serviciul Fiscal Municipal Medgidia
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 1. Transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia în administrarea S.C.RAJA S.A. Constanţa a fântânii arteziene situată în Piațeta Decebal
  Inițiator: Viceprimar, Luminița Vlădescu

II Diverse