Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului

  Primăria municipiului Medgidia organizează la sediul din strada Decebal nr.35, concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în intervalul  01 – 03 august 2017, după cum urmează: 

  1. Consilier, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Stare Civilă (id post 405745): 

  Condiţii generale:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

  Condiţii specifice:

  • să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an, conform fişei postului;
  • cunoştinţe operare PC.
  1. Consilier, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidența Populației (id post 405747): 

  Condiţii generale:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) 

  Condiţii specifice:

  • să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an, conform fişei postului;
  • cunoştinţe operare PC. 
  1. Consilier, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Contabilitate (id post 386044): 

  Condiţii generale:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

  Condiţii specifice:

  • studii economice superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă;
  • cunoştinţe operare PC. 
  1. Referent, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Control Mediu (id post 386086): 

  Condiţii generale:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

  Condiţii specifice:

  • să fie absolvenţi ai studiilor liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 luni, conform fişei postului;
  • cunoştinţe operare PC. 
  1. Consilier, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Monitorizare Servicii Publice (id post 386082): 

  Condiţii generale:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

  Condiţii specifice:

  • să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;
  • cunoştinţe operare PC. 
  1. Consilier juridic, grad profesional asistent din cadrul Biroului Juridic (id post 432166): 

  Condiţii generale:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

  Condiţii specifice:

  • să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată – specialitatea drept;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an, conform fişei postului;
  • cunoştinţe operare PC. 

  Proba scrisă se va desfăşura la data de 01 august 2017, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi la data de 03 august 2017, ora 1000.

  Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează şi se pot lua de la sediul primăriei, Compartimentul Resurse Umane, cam.19. Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial.