Ordinea de zi a ședinței ordinare din 28 iunie 2017

Miercuri, 28 iunie 2017, ora 17.00, va avea loc ședinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia. Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

 1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2017

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

 1. Desemnarea domnului consilier local Rotaru Ion Aurel în Consiliile de Administraţie şi în Comisia de evaluare si asigurarea calitaţii, la unităţi de învăţământ preuniversitar de pe raza teritorială a Municipiului Medgidia

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

 1. Desemnarea reprezentantului Consiliului Local de a participa în calitate de observator în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Medgidia

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea listei de priorităţi pentru acordarea locuinţelor sociale din Municipiul Medgidia, judeţ Constanţa în anul 2017

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea completării inventarului domeniului privat al municipiului Medgidia, conform Anexei 1 la procesul verbal al comisiei de inventariere nr.3655/21.06.2017

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.100823

Initțator: Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.108036

Inițiator: Primar Valentin Vrabie

 1. Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.108033

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.108051

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.105560

Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiilor propuse în municipiul Medgidia şi a alocării din bugetul local a cofinanţării aferente în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020”

Inițiator: Viceprimar, Luminița Vlădescu

 1. Consiliul Local Medgidia ia act de continuarea proiectului de investiţii redenumit „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanţa în perioada 2014-2020

Inițiator: Viceprimar, Luminița Vlădescu

 1. Punerea la dispoziţia „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A.Constanţa în perioada 2014-2020”a bunurilor proprietate publică, temporar, pe perioada execuţiei lucrărilor aferente acestuia.

Inițiator: Viceprimar, Luminița Vlădescu