Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Medgidia – proiecte aprobate în şedinţa extraordinară

Consilierii locali din Medgidia s-au întrunit joi, 22 iunie, în şedinţă extraordinară pentru a dezbate cele patru proiecte înscrise pe ordinea de zi. Toate proiectele au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admise.

La primul punct a fost votat proiectul de hotărâre referitor la ,,actualizarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 91/14.11.2016 (de aprobare a documentaţiei tehnico-economice – faza DALI – şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – bloc B3, sc. A, B, str. Lupeni, nr. 22 A, Medgidia, şi asigurarea surselor de finanţare, conform anexelor)”. La punctul următor a fost aprobat proiectul de hotărâre privind „actualizarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 92/14.11.2016 (Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe –bloc DC3, strada Dumitru Chicoş, nr. 5, Medgidia, judeţul Constanţa” şi asigurarea surselor de finanţare conform anexelor)”. Cele două propuneri au avut în vedere necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai acestor investiţii şi retransmiterea anexelor obligatorii în vederea semnării contractului de finanţare.

La punctul 3 s-a aprobat actualizarea valorii proiectului „Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Medgidia, judeţul Constanţa aprobat prin H.C.L. nr.93/14.11.2016”.  Valoarea proiectului este de 1.401.634,79 lei.

La ultimul punct a fost votat „proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 94/14.11.2016”. Reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente reprezintă parte integrantă a politicii energetice a statului şi se realizează prin programe naţionale armonizate cu prevederile tratatelor internaţionale referitoare la eficienţa energetică, protecţia mediului şi dezvoltarea urbană.