Ordinea de zi a ședinței ordinare din 30 mai 2017

Marți, 30 mai 2017, ora 17.00, va avea loc ședinţa ordinară  a Consiliului Local Municipal Medgidia. Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

 1. Consiliul Local ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Dardac Zoe Mihaela ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de consilier local al Partidului Social Democrat
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 2. Validarea mandatului de consilier local al primului supleant înscris pe lista Partidului Social Democrat
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 3. Aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Medgidia pe trimestrul I al anului 2017
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 4. Nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Medgidia în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Medgidia
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 5. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Poliţiei Locale a municipiului Medgidia, pentru anul 2017
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 6. Mandatarea Primarului municipiului Medgidia să semneze Actul adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr.496/05.09.2005
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 7. Aprobarea repartizării unor unităţi locative situate în bloc ANL
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 8. Exprimarea acordului de radiere a dreptului de concesiune înscris în CF 102995, pe numele Cetinkaya Marcela, necesar la O.C.P.I
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 9. Aprobarea inițierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123, alin.(3) şi (4), din Legea nr.215/2001, a imobilului-teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.104441
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 10. Aprobarea inițierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123, alin.(3) şi (4), din Legea nr.215/2001, a imobilului-teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.108486
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 11. Aprobarea inițierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123, alin.(3) şi (4), din Legea nr.215/2001, a imobilului-teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr. 105459
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 12. Aprobarea inițierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123, alin.(3) şi (4), din Legea nr.215/2001, a imobilului-teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.104927
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 13. Aprobarea inițierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123, alin.(3) şi (4), din Legea nr.215/2001, a imobilului-teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.106096
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 14. Aprobarea conturilor de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 15. Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale S.C.Apollo Ecoterm SRL Medgidia
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie
 16.  Aprobarea înființării de noi secții în cadrul Clubului Sportiv Medgidia
  Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie