Ordinea de zi a ședinței de îndată din 30 martie 2017

Joi, 30 martie 2017, ora 17.00, va avea loc ședinţa de îndată a Consiliului Local Municipal Medgidia. Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

1. Aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr.60/23.03.2017
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea modificării H.C.L. nr.44/25.04.2012
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

3. Aprobarea dezmembrării imobilului-teren ce aparține domeniului privat al municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr. 106028
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

4. Aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă doamnei Cosma Mihaiela Lilica pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

5. Aprobarea modificării H.C.L. nr.39/21.07.2016
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie