Minută a dezbaterii publice din data de 22.03.2017

Miercuri, 22 martie, 2017, de la ora 11.00 la Primăria Medgidia a avut loc dezbaterea publică temele:
1. Bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Medgidia, pentru anul 2017
2. Bugetul local de venituri şi cheltuieli al S.C.APOLLO ECOTERM S.R.L. Medgidia, pentru anul 2017
3. Aprobarea modificării şi completării Statutului Municipiului Medgidia
4. Aprobarea înfiinţării clubului sportiv Medgidia

La dezbatere au participat aproximativ 50 de persoane. Dezbaterea a fost prezentată de doamna viceprimar Luminiţa Vlădescu. La primul punct a fost prezentat bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia, pentru anul 2017. Obiectivele care au  stat la baza realizării bugetului sunt reprezentate de creşterea volumului finanţărilor prin atragere de fonduri UE şi de la bugetul de stat, şi asigurarea funcţionării normale a tuturor activităţilor administraţiei publice locale din Medgidia, conform nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor. Municipiul Medgidia a estimat un buget de 100.857.450 lei, din care: surse proprii 22.053.610 lei (din impozite şi taxe locale), 55.763.643 lei –sume defalcate din TVA şi impozit pe venit, buget de stat PNDL: 23.040.197 lei (asfaltare străzi). Bugetul pe 2017 vine cu noutăţi în sensul susţinerii şi încurajării tinerilor să obţină rezultate bune la învăţătură, să se implice în activităţi sociale, şi susţine cuplurile tinere şi vârstnice prin alocarea unor sume oferite de administraţia locală la căsătorie, la nunta de argint şi de aur.

La punctul doi pe ordinea de zi a fost supus dezbaterii bugetul societăţii Apollo Ecoterm S.R.L. Societatea îşi propune să realizeze venituri în valoare totală de 6.637.000 lei, reprezentate de: venituri din furnizarea energiei termice încasate de la client, venituri din activitatea de întreţinere spaţii verzi, din activitatea de drumuri şi infrastructură, venituri din lucrări executate şi servicii prestate către terţi.

A fost prezentat publicului şi noul statut al Municipiului deoarece, de la ultima aprobare au intervenit modificări, printre care schimbarea componenţei consiliului local. Actuala conducere a administraţiei doreşte să susţină în mod deosebit tinerii merituoşi cu rezultate foarte bune la învăţătură precum şi elevii care împlinesc 18 ani. O altă modificare din statut o reprezintă faptul că, patronii  spirituali ai municipiului Medgidia sunt, începând din acest an,  Sfinții  Apostoli Petru și Pavel.

Ultimul punct dezbătut a fost aprobarea înfiinţării unui club sportiv în Medgidia, pentru a răspunde numeroaselor solicitări venite din partea cetăţenilor.  Clubul Sportiv va avea ca obiectiv principal de activitate selecţia, pregătirea, participarea la competiţii interne şi internationale şi atingerea performanţei sportive. Se doreşte înființarea secțiilor: fotbal, arte martiale, arte marţiale de contact, judo, handbal, rugby, ciclism, baschet, şah, lupte, gimnastică, gimnastica ritmică, scrimă , fotbal-tenis, dans sportiv, sportul pentru persoane cu nevoi speciale, sportul pentru toţi, tenis de câmp.

În cadrul dezbaterii nu au existat intervenţii, întrebări sau sugestii din partea cetăţenilor, dezbaterea încheindu-se la ora 12.00.