Ordinea de zi a ședinței ordinare din 09 martie 2017

Joi, 09 martie 2017, ora 17.00, va avea loc ședinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia. Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

 1. Aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare PIAŢA CENTRALĂ din municipiul Medgidia, judeţul Constanţa”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 2. Aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Construire Drum Comunal – clasa tehnică IV- (DJ222-DJ381) în Medgidia, judeţul Constanţa
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 3. Aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare infrastructură rutieră în localităţile Valea Dacilor şi Remus Opreanu, municipiul Medgidia, judeţul Constanţa”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 4. Aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea Ambulatoriului Policlinica Medgidia din cadrul Spitalului Municipal Medgidia”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 5. Aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Construire două terenuri de sport multifuncționale în incinta Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” din municipiul Medgidia” judeţul Constanţa
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 6. Aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare infrastructură rutieră în municipiul Medgidia, judeţul Constanţa”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 7. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Construire creșă în Municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 8. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr.3 din municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 9. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr.11 din municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 10. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Gradiniţei Piticot din Municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 11. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniţei nr.8 din Municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 12. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniţei „Ion Creangă” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 13. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței “Lucian Grigorescu” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 14. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniţei Valea Dacilor din Municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 15. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Şcolii Gimnaziale “Constantin Brâncuşi” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 16. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Şcolii Gimnaziale “Lucian Grigorescu” din Municipiul Medgidia, județul Constanța
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 17. Aprobarea realizării investitiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Şcolii Gimnaziale „Mircea Dragomirescu” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 18. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Şcolii Gimnaziale „Spiru Haret” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 19. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 20. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Şcolii Gimnaziale „I.L.Caragiale” din Municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 21. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Şcolii Primare „Iuliu Prodan” din Municipiul Medgidia, sat Valea Dacilor, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 22. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național “Kemal Ataturk” din municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 23. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” din municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 24. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Tehnic “Nicolae Titulescu” din municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 25. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitare și modernizare bază sportivă Liceul „Nicolae Bălcescu” din municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 26. Aprobarea realizării investiției şi a indicatorilor tehnico-economici Construire anexă sediu Primărie, Municipiul Medgidia, județul Constanța”
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 27. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale Colegiului Tehnic “N.Titulescu” şi Liceului Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” Medgidia
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 28. Aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Medgidia
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 29. Aprobarea repartizării unor unităţi locative situate în blocuri ANL
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 30. Mandatarea reprezentantului legal al Municipiului Medgidia în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanţa”, în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 31. Aprobarea completării anexei 6 la HCL nr.157/2009
  Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

II Diverse

 1. Raportul de activitate al Poliţiei Locale Medgidia