În atenția deținătorilor de terenuri agricole și neagricole

În vederea creșterii suprafeței ocupate de păduri la nivel național, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe site-ul www.afir.info, anunțul privind accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilități pădurilor, Submăsura 8.1 – Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu o alocare bugetară de 50.000.000 euro.

Descarcă adresa Instituției Prefectului

Adresa 1811 din 08.02.2017 a Instituției Prefectului